Anita Herbácskó

starostka, Bíňa

Prečo ste prijali kandidatúru?
Hoci rozhodovacie orgány Európskej únie a dedina na južnom Slovensku sú od seba geograficky vzdialené, rozhodnutia prijímané v Európskom parlamente riešia veľmi blízke problémy, ktoré sa nás dotýkajú v každodennom živote, a nám nemôže byť ľahostajné, že sa rozhoduje bez nás, o nás.

Prečo je pre Maďarskú alianciu dôležité získať mandát v EP?
My najlepšie poznáme problémy nášho regiónu a je nesprávne myslieť si, že ich niekto vyrieši za nás tak, aby nám poskytol skutočné riešenie. Je dôležité, aby sme mali možnosť vyjadriť sa k rozhodnutiam, ktoré sa nás týkajú, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život ako aj budúcnosť ďalších generácií. Je nevyhnutné, aby Maďarská aliancia mala zastúpenie v EÚ, aby sa náš región, južné Slovensko, mohol rozvíjať.

O čo by ste sa chceli podeliť s čitateľmi?
Ako manažérka pre ľudské zdroje a všeobecné záležitosti v nadnárodnom prostredí s viac ako 15-ročnou praxou som získala bohaté skúsenosti v automobilovom priemysle, kde som v rámci stratégie spoločnosti musela prijímať rozhodnutia v záujme zamestnávateľa aj zamestnancov. V súčasnej práci starostu sa popri každodenných úlohách venujem aj rozvoju našej obce.