Enikő Mag Fodor

projektová manažérka, Husiná

Prečo ste prijali túto kandidatúru?
Považujem za dôležité posilniť maďarskú komunitu na Slovensku.
Chcem, aby moje deti zdedili po nás bohatstvo našich tradícií, kultúry a národnej identity! Musíme ho chrániť a cítim povinnosť to aktívne robiť!

Prečo je dôležité, aby Maďarská aliancia získala kreslo v EP?
Získaním mandátu môže Maďarská  aliancia zastupovať maďarskú komunitu na Slovensku a jej záujmy v európskom politickom procese. Získame tak možnosť vyjadriť sa k otázkam, ktoré sa nás priamo dotýkajú, ako sú práva menšín, vzdelávanie alebo hospodársky rozvoj, ktoré boli v maďarských regiónoch Slovenska roky zanedbávané. Mandát v EP dáva Maďarskej aliancii možnosť podporiť európske politické a právne zmeny, ktoré môžu posilniť práva menšín, rovnaké zaobchádzanie s nimi v Európskej únii. V neposlednom rade sa Maďarská aliancia zviditeľní aj na medzinárodnej scéne, čo pomôže získať podporu na európskej a svetovej úrovni pre ochranu práv a záujmov menšín.

O čo by ste sa chceli podeliť s čitateľmi?
Žijem v obci Husina na Gemeri so svojimi dvoma deťmi a manželom. Väčšinu svojho štúdia som venovala fungovaniu Európskej únie a špecializovala som sa aj na skúmanie rôznych politických procesov. Dôležitým medzníkom v mojom živote bola jeseň 2014, keď som strávila 3 mesiace stáže v bruselskej kancelárii europoslanca Pála Csákyho. Zamerala som sa na regionálny rozvoj, kultúru a rozvoj sociálnych inštitúcií.