Gábor Klenovics

ekonóm, Senc

Prečo ste prijali túto kandidatúru?
Viac ako 15 rokov skúseností, ktoré som získal v Európskom parlamente ako parlamentný asistent a poradca, by som chcel využiť v prospech maďarskej komunity. Hoci neverím, že pre nás existuje iná možnosť ako členstvo v EÚ, zároveň vidím, že spoločná Európa, ktorú si predstavoval Schumann a jeho kolegovia, potrebuje reštart, potrebuje reformu. Z toho nemôžeme byť vynechaní ani my, Maďari žijúci na Slovensku. Spolu s kresťanskými konzervatívnymi silami musíme postaviť Európu na nové základy.

Prečo je pre Maďarskú alianciu dôležité získať mandát v EP?
Vidíme, ako veľmi nám chýba, že my Maďari nemáme zastúpenie v bratislavskom zákonodarnom zbore. Teraz máme možnosť mať zastúpenie aspoň v Bruseli. v europarlamente budú mať zastúpenie maďarskí, sedmohradskí, vojvodinskí a zakarpatskí Maďari a naša  komunita by tiež nemala zostať bez vlastného zástupcu! Musíme sa spoločne venovať otázkam, ktoré sú pre nás dôležité. V minulosti, keď sme boli prítomní v EP, kde sme úspešne zastupovali obyvateľov južného a východného Slovenska.

O čo by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi?
Som vďačný Pánu Bohu za to, že mám rád svoju prácu, za radosť z práce pre svoju komunitu, ale predovšetkým za to, že ma požehnal milujúcou rodinou. Počas rokov strávených v Bruseli sme boli väčšinou sami, bez príbuzných a kamarátov z detstva. Ale blízkosť mojich blízkych - mojej manželky a našich troch detí - ma vždy nabíjala a dodávala mi silu v ťažkých chvíľach.