Ilona Patasi

predsedníčka Agrárnej komory Slovenska, Kútniky

Prečo ste prijali túto kandidatúru?
Viac ako 30 % rozpočtu EÚ ide na podporu poľnohospodárstva, životného prostredia a zmeny klímy, takže mám skúsenosti s tým, ako veľmi môže každý členský štát bojovať za svoje záujmy. Zúčastnila som sa na zasadnutí poľnohospodárskeho výboru v Bruseli, kde sa diskutovalo o dovoze kurčiat. Maďarskí, poľskí, českí a slovenskí zástupcovia žiadali o zastavenie dovozu z Brazílie, pretože my dokážeme zabezpečiť spotrebu v rámci EÚ. Španielski a talianski poslanci Európskeho parlamentu boli pri presviedčaní členov výboru takí bojovní, že ich žiadosť nebola schválená. Slovensko nemá v EÚ žiadneho poľnohospodárskeho experta.
 
Prečo je pre Maďarskú alianciu dôležité, aby mala svoje zastúpenie v EP?

Pre maďarskú alianciu je veľmi dôležité získať mandát, pretože väčšina jej členov žije vo vidieckych oblastiach, takže značná časť jej členov je napojená na poľnohospodárstvo. Najvýznamnejšiu poľnohospodársku produkciu na Slovensku zabezpečujú poľnohospodári v južných regiónoch, teda Maďari, pre ktorých je životodarná schopnosť pôdy večná. Maďarská aliancia je jedinou stranou, ktorá kladie záujmy nášho regiónu na prvé miesto.
 
O čo by ste sa chceli podeliť s čitateľmi?

Keďže moje deti nenašli svoju budúcnosť v poľnohospodárstve, snažím sa týmto smerom nasmerovať svoje vnúčatá. Môj najstarší vnuk sa ujal úlohy pokopať moju zeleninovú záhradu. Po chvíli príde a povie: Starká, je ťažké kopať, pôda je tvrdá. Ukáž, ako to robíš, pomôžem ti. Potom vidím, ako tlačí rýľ do zeme opačne otočený, čo bolo, samozrejme, ťažké.
Poriadne sme sa na tom nasmiali a som si istá, že to nikdy nezabudne!