József Berényi

podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby

Prečo ste prijali nomináciu?

Vždy som sa zaoberal európskymi témami. Bol som štátnym tajomníkom pre zahraničné veci, ako podpredseda VÚC som teraz členom jedného z dôležitých orgánov EÚ, Výboru regiónov. Európsky parlament je jediná priamo volená inštitúcia na svete, kde komunita Maďarov v Karpatskej kotline môže byť spolu. Ak pôjdeme voliť v hojnom počte a dostaneme sa tam, budeme môcť spoločne s našimi priateľmi z Maďarska a Sedmohradska zastupovať naše hodnoty a záujmy v Európskom parlamente.


Prečo je dôležité, aby Maďarská aliancia získala mandát v EP?

Keď Slovensko v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie, tešili sme sa a mali sme veľké očakávania od nášho členstva. Zrušili sa hraničné kontroly, bolo možné slobodne pracovať a študovať v členských štátoch. Z finančných fondov EÚ sa podarilo obnoviť a postaviť veľa dobrých a užitočných vecí na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. V roku 2015 sa začal nekontrolovaný prílev migrantov do Európy. V roku 2020 sa objavil koronavírus - pandémia, s ktorou EÚ nedokázala efektívne bojovať. Okrem toho zbytočne presadzujú genderovú ideológiu, v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou sa neusilujú o mier, ale o rozšírenie konfliktu. Environmentálna a poľnohospodárska politika EÚ je charakterizovaná prehnanými opatreniami, dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny ohrozuje domácich farmárov a potravinársky priemysel. My nechceme takúto Európu.

Čo by ste o sebe ešte prezradili našim čitateľom?

Pokiaľ ide o môj voľný čas, ten je dosť vyťažený s prácou v záhrade. Bohužiaľ, na čítanie nemám toľko času, koľko by som chcel, ale občas sa mi podarí pozrieť si film. S veľkou vášňou sledujem zápasy mojich obľúbených futbalových tímov, dúfam, že maďarský národný tím bude úspešný na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy.

 

Születési ideje: 1967. június 6.
Családi állapota: nős, 2 fiú édesapja
Lakhelye: Alszószeli

Iskolai végzettsége:
1986-1991 Komensky Egyetem, Pozsony, Bölcsészettudományi kar magyar-történelem szaka
1993-1994 Közép-euróopai Egyetem (CEU), Budapest, politológia szak

Előző munkahelyei – szakmai pályafutása:
1992-1993 főiskolai tanársegéd, Nyitrai Egyetem
1994-1995 tudományos munkatárs, New School, New York
1995-1999 a Magyar Polgári Párt külügyi és politikai titkára
1999-2000 Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium, tanácsadó
2000-2002 a Kormányhivatal régiófejlesztési osztályvezetője
2002-2006 a Külügyminisztérium államtitkára

Politikai pályafutása:
1990-1992 a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője
1998-tól a Magyar Koalíció Pártja Országos Elnökségének tagja
2002- a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője, újraválasztva 2006-ban
2010-2016 az MKP országos elnöke

Publikációk:
Több, hazai és külföldi lapokban megjelentetett publicisztikai írás, a kisebbségi jog, területfejlesztés és az európai uniós támogatások témakörökben

Nyelvismeret: angol, német

A Szövetség Országos Elnökségébe az MKP Platformból választották meg.

Írásai