Örs Orosz

ochranca historického dedičstva - organizátor, Komárno

Prečo ste prijali túto kandidatúru?
Prijal som túto výzvu, aby sme mali šancu obnoviť zastúpenie tunajších Maďarov v Európskom parlamente. Úspešná účasť v Európskom parlamente je zároveň cestou k obnoveniu účasti maďarskej komunity v politickom dianí na národnej úrovni - pretože bruselský mandát má váhu aj na Slovensku. Seriózne pracujúci europoslanec môže mať vplyv aj na domáce procesy. Mal by byť napríklad advokátom našich regiónov pri rozdeľovaní európskych fondov.

Prečo je dôležité, aby Maďarská aliancia získala mandát v EP?
Posledných päť rokov ukázalo, že ak tam nebudeme, nikto sa s nami a našimi problémami nebude zaoberať. Pred piatimi rokmi nám chýbalo 400 hlasov a tento rok očakávame veľmi vysokú celoštátnu účasť, takže platí, že každý maďarský hlas na Slovensku ešte nikdy nemal takú váhu ako teraz!

Čo by ste o sebe ešte prezradili našim čitateľom?
Už tisíc rokov sme súčasťou Európy. Členstvo v EÚ prinieslo veľa príležitostí, a preto si myslím, že EÚ nemá alternatívu. Preto musíme vystupovať proti všetkému, čo ide proti našim záujmom. Keď kritizujeme EÚ, robíme to práve preto, aby sme ju zlepšili pre ľudí.