Több forrás jut a vidéki gyermekorvosi készültségekre Nyitra megyében

Nyitra

Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 6. képviselő-testületi ülése. A Szövetség megyei képviselője, Dr.Viola Miklós javaslatára vitatta meg a megyei önkormányzat az orvosi készültségek számára nyújtott megnövelt anyagi támogatás javaslatát. A javaslatot a megyei testület elfogadta, következménye pedig a vidéki gyermekorvosi készültségeket üzemeltetők számára a megnövelt megyei juttatás. E határozattal a vidéki készültségeket üzemeltetők a nyitrai üzemeltető szintjén kapják majd a jövőben a juttatásokat, következőképpen: 22,-€/óra munkanapokon és 24,-€/óra hétvégén és ünnepnapokon. Ezzel Nyitra megye területén az orvosi készültségek üzemeltetését szeretnénk stabilizálni a lakosság és a páciensek érdekében a mostani összetett időszakban, amikor a készültségek üzemeltetését komoly gondok kísérik 
Csenger Tibor, a megye alelnöke javaslatára a megyei önkormányzat jóváhagyta a komáromi Szinnyei József Könyvtár közös pályázatát magyarországi partnerével az Interreg Szlovákia-  Magyarország Program keretében, amely a helyi kulturális örökség ápolásáról szól. Egyúttal a  megyei önkormányzat, az intézmény fanntartója gyanánt vállalta az önrész, a költségek 8 százalékának megtérítését.

  
A Szlovákia Program keretében meghirdették a regionális utak felújításának pályázatát. Ebbe a Nyitra Megyei Önkormányzat  három pályázat benyújtásáról döntött, közöttük a II/511 megyei út  Ógyalla – Udvard – Besenyő közötti szakaszának teljes burkolat-felújítását. Egyúttal itt le kell szögezni, hogy Nyitra megye tulajdonában 2050 km hosszúságú II. és III. osztályú utak vannak. Ebből az előző választási időszakban összes 630 km hosszú útszakaszok teljes burkolat-felújítását sikerült megvalósítani, EU-forrásokból, állami támogatással és saját, megyei források felhasználásával. Ebből az útszakaszok közel 60 százaléka, 370 km hosszúságban a megye déli járásaiban újultak meg. Nem maradt sok II. osztályú  megyei útszakasz, amely felújításra vár. Inkább a saját forrásokból kellene minél több III. osztályú megyei utat felújítani a jövőben. 
A megyei hivatal igazgatójától világos kérdésre világos választ kaptam, amely a megyei fenntartású intézmények igazgatói és dolgozói számára fontos: azon intézmények beruházási felújítási vagy karbantartási kerete, amely a 2023-as megyei költségvetésben szerepelt, ám a 6/2023-as általános érvényű rendelet hatályba lépése miatt nem fog megvalósulni, automatikusan a 2024. évi megyei költségvetés tételei közé lesz sorolva. Vagyis elhalasztva fog megvalósulni 2024-ben.
Csenger Tibor, a megye alelnöke javaslatára a megyei testület jóváhagyta azt az együttműködési szerződést, amely a megye, mint fenntartó és a komáromi Duna Menti Múzeum között köttetett s célja az UNESCO oltalom alatt álló izsai Római erőd / Kelemantia területén megépülő látogatási és tudományos központ látványtervének elkészítése.

Mivel az ógyallai Magnólia szociális intézmény eddigi igazgatója nyugdíjba vonul, a megyei önkormányzat pályázatot hirdetett az intézmény igazgatói tisztségének betöltésére. A pályázati bizttságba szavaztuk megyei képvislőtársainkat:  Viola Miklóst és Becse Norbertet. 

Lévén, hogy a komáromi Duna Menti Múzeum igazgatói tisztségére meghirdetett pályázat eredménytelen volt, a megyei önkormányzat új pályázatot hirdetett. A pályázati bizottságba szavaztuk képviselőtársainkat: Becse Norbertet és Orosz Örst. Reménykedünk abban, hogy a megismételt pályázat immár eredményes lesz, hogy a patinás komáromi kulturális intézmény méltó vezetői kezekbe kerülhessen.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője