Idei prioritás:  a Nyitra megyei közúti hidak teljes felújítása

Nyitra megye

Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 10. képviselő-testületi ülése. A testületi ülésen eldőlt: a közútfejlesztés terén az idei prioritás a megyei hidak teljes felújítása lesz. Balkó József, a megyei hivatal közlekedési főosztályvezetőjének két anyagát is jóváhagyta a testület: a Nyitra megyei hidak állapotának áttekintését, valamint a II. és III. osztályú megyei utakon levő hídak felújításának javaslatát. Az előbbi anyag leszögezi, hogy elkészült a Nyitra megye tulajdonában levő 533 híd állapotának felmérése és osztályozása. Egyetlen híd kapott legrosszabb, 7-es minősítést, ez hosszabb távon le van zárva. 6-os osztályzatot kapott, vagyis nagyon rossz minősítést 31 híd, míg 106 híd kapott 5-ös minősítést, vagyis rossz állapotban van. A legtöbb megyei híd, összesen 286 kapott 4-es minősítést, vagyis állapotuk kielégítő. A további 109 híd jó, nagyon jó vagy kifogástalan minőségű. A legrosszabb állapotban levő, 7-es, 6-os és 5-ös osztályzatú hidakat a megye külső forrásokból, zömében EU-alapok támogatásával kívánja megjavítani. A 4-es és 3-as osztályzatú hidakat saját hatáskörben, a megyei fenntartású Regionális Útkarbantartó Vállalat két speciális, komáromi és nyitrai hídfelújító munkacsortjával kívánja megjavíttatni. Az utóbbi anyag felsorolja azon 46 megyei hidat, amelyek 2024 folyamán saját, megyei hatáskörben lesznek felújítva, fent leírt módon. 

A megyei közlekedés területén maradva, a megyei képviselő-testületben jóváhagytuk a Nyitra megye integrált közlekedése, Kft. létrehozását, mely első lépcsőben Nyitra városában kívánja integrálni a 3 különböző tömegközlekedési formát: a vasúti, városi busz- és a helyközi buszközlekedést. Vagyis, Pozsony megyéhez hasonlóan felhasználóbarát rendszer jöhetne létre, hiszen: 1. összehangolná a különböző tömegközlekedési formák menetrendjét, 2. az utas a felsoroltak közül bármelyik tömegközlekedési forma igénybevételére egy helyen, ugyanolyan menetjegyet válthatna, persze más-más összegben, a távolságtól függően. Ezen felül a rendszer motiváló lehet, hiszen a környezetbarát tömegközlekedés igénybevételére ösztönözné a lakosságot, az egyéni közlekedési formák helyett. Amennyiben beválik, a megyei Kft. fokozatosan kiterjesztené hatáskörét azon járási székhelyekre, ahol erre fogadóképesség mutatkozik.

A megyei testület végül nem fogadta el a megyei szociális szolgáltatások fejlesztésének koncepcióját, átdolgozásra visszaadta a megyei hivatalnak. Ennek oka, hogy az utóbbi években kinyílt az olló a megyei fenntartású szociális intézmények költségvetésének és a non-profit szociális intézmények anyagi támogatásának éves növekménye között, az utóbbiak javára. Az utóbbi 5 évben az utóbbiakra szánt anyagi támogatás megháromszorozódott, miközben a megyei fenntartású intézmények éves kerete (ehhez képest) alig növekedett meg. Ebben kell rendet teremteni. A megye költségvetésének elsősorban a megye saját szociális intézményeinek színvonalas működtetését és fejlesztését kell biztosítania, majd azt követően a non-profit szociális intémézmények anyagi támogatását oldania, nem fordítva. Vagyis, a két szemléletet kell egyensúlyba, összhangba hozni. Meg kell vizsgálni, miért nyílt ki ennyire a képzeletbeli olló, majd a megyei koncepcióban el kell végezni a szükséges korrekciót. Ha a beterjesztést a testület elfogadta volna, semmi sem változna meg, folytatódna az eddigi gyakorlat.
2001-ben jött létre a 8 megyei önkormányzat, miközben Nyitra megye az egyetlen, mely számára az államigazgatás nem ruházott át megfelelő állami ingatlant megyei hivatal megnyitására. 22 éve tehát bérleményekben működik a Nyitra Megyei Hivatal, aktuálisan a város 3 különböző pontján. A 10. testületi ülésen döntöttünk arról, hogy Nyitra tágabb központjában a megye megfelelő telket vásárol olyan korszerű megyei hivatal felépítésére, mely a 21. század igényeinek megfelel, a megye saját igényei szerint tervezteti meg, alakítja ki. Ami az irodákat, parkolóhelyeket és a zöld övezetet is magába foglalja. Optimális esetben az aktuális választási időszak végéig fel is épülhet és végre egy helyre költözhet a megyei hivatal, a tágabb városközpontba, közel a vasútállomáshoz és a buszpályaudvarhoz. Egy helyen és könnyen megközelíthető lesz. 

Végül egy információ a pályázók számára: a következő napokban az eseti pályázati bizottságokban kezdetét veszi a megyei pályázatok (kultúra, tömegsport, igazolt ifjúsági sportolók, települések, műemlékek, és további területeken) értékelése. Várhatóan a következő, május 6-án esedékes megyei testületi ülésen dönt majd a képviselő-testület a pályázatokról, a megyei támogatásokról.

Farkas Iván,
Nyitra megyei képviselő, a Magyar Szövetség Képviselőcsopotjának elnöke