Tiszta vizet, tiszta termőföldet a déli régiókba is!

Sajtótájékoztató

Pozsonyban ma Forró Krisztián, a Szövetség elnöke és Farkas Iván elnökségi tag, a párt szakpolitikusa tartottak sajtótájékoztatót régióink újabb hátrányos megkülönböztetéséről. Ezúttal a vízgazdálkodással összefüggő mutatókat vették górcső alá, s mint kiderült, óriási különbség van Pozsony és a magyarok által lakott régiók között…

Az adatokat a sajtónak is megküldött infografikán szemléltették. Három vízgazdálkodási adatot szemléltettek, mégpedig az ivóvízhálózatot, a csatornahálózat kiépítését és a tisztítóállomások működését. Kiderült, hogy még az ország legnagyobb ivóvízkészletét jelentő Csallóköz járásaiban, azaz a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásokban is csak a lakosság 53,7 illetve 13,5%-a számára biztosított a csatornahálózat, de hasonlóan rossz a helyzet a tisztítóállomásoknál is. Forró Krisztián rámutatott, hogy ezek az adatok is bizonyítják, régióinkra a kormány messze nem tekint prioritásként. Emlékeztetett arra, hogy a 2000 lakos feletti településeken Szlovákia vállalásai szerint már mindenhol ki kellett volna épülnie a csatornahálózatnak.

Obrázok
Vízgazdálkodási mutatók a magyarok által lakott járásokban

A Szövetség javasolja, hogy a kormány a helyi és a megyei önkormányzatokkal, illetve a vízügyi szakemberekkel, vállalatokkal összefogva dolgozzon ki ennek a hiányosságnak a megszüntetésére vonatkozó komplex stratégiát. A környezetvédelem valamennyiünk érdeke – hangsúlyozta a pártelnök.

Farkas Iván Muzsla polgármestereként is elmondta, hogy a kormány ebben a kérdésben is magára hagyta az önkormányzatokat, amelyeknek gyakran nemhogy a csatornahálózat kiépítésére nincs anyagi forrásuk, hanem még a tervdokumentációra sem. Nincs idő a várakozásra, hiszen csak 2027-ig lehet ennek a támogatására európai uniós pénzeket szerezni, utána már önerőből lehet csupán ezt megoldani. (ON/Felvidék.ma)