Kandidáti Aliancie pre voľby do NR SR 30.9.2023

Képviselőjelöltek

1. Krisztián Forró, predseda politickej strany, ekonóm, Veľká Mača
2. Peter Pandy, JUDr., advokát, Kráľovský Chlmec
3. Szabolcs Mózes, Mgr., riaditeľ kolégia, historik, Šamorín
4. Zoltán Cziprusz, Ing., stavebný inžinier, Rimavská Sobota
5. Attila Pál, Ing., manažér, Jesenské
6. Örs Orosz, Mgr., organizátor, projektový manažér, Komárno
7. József Menyhárt, PaedDr. PhD.,pedagóg, poslanec samosprávneho kraja, Vrakúň
8. Jozef Želinský, Ing., zástupca primátora, Kráľovský Chlmec
9. Miklós Viola, MUDr., lekár, Kolárovo
10. Csaba Furik, starosta, Malý Horeš
11. József Nagy, environmentálny konzultant, Dunajská Streda
12. Évi Pálinkás, Ing., ekonómka. manažérka, Šamorín
13. Gergely Agócs, Mgr., starosta, Kráľov Brod
14. Dávid Nagy, JUDr. LL.M., advokát, Dunajská Streda
15. Richard Szajko, starosta, Barca
16. Tibor Csenger, Ing., podpredseda samosprávneho kraja, Želiezovce
17. Péter Őry, Mgr., starosta, Štvrtok na Ostrove
18. Zoltán Kašo, štatutár, Humenné
19. Ildikó Bauer, Mgr., manažérka cestovného ruchu, Komárno
20. József Berényi, Mgr., podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby
21. Gyula Bárdos, Mgr., kultúrny manažér, Senec
22. Ervin Chomča, MUDr., lekár, Galanta
23. Adrianna Gergely Papp, Mgr., starostka, Debraď
24. Ildikó Agócs Kőrösi, Mgr., starostka, Tešedíkovo
25. Imre Andruskó, Mgr., riaditeľ gymnázia, Komárno
26. Róbert Tölgyesi, zástupca primátora, Šaľa
27. Zsolt Baranyay, Mgr., advokát, Žihárec
28. Zoltán Antal, PhMr., lekárnik, Tornaľa
29. Tihamér Gyarmati, Ing., poslanec samosprávneho kraja, zástupca starostu, Svätý Peter
30. Tamás Iván, Ing., ekonóm, Komárno
31. István Domin, Ing., starosta, Iža
32. Zoltán Horváth, MUDr., lekár, Dunajská Streda
33. Réka Bokor, podnikateľka, Štúrovo
34. Anikó Régi, podnikateľka, Dolinka
35. Helena Patasiová, Ing., predsedníčka agrárnej komory, Kútniky
36. Diana Lengyel, Mgr., marketingová manažérka, Zlaté Klasy
37. Zoltán Marcinkó, Mgr., starosta, Belina
38. Attila Boldi, konateľ, manažér, Košice
39. Zoltán Hájos, JUDr., primátor, Dunajská Streda
40. Iván Fenes, PhDr. LL.M, MBA, primátor, Gabčíkovo
41. Csaba Orosz, primátor, Šamorín
42. Kristián Tovaryš, JUDr., starosta, Baloň
43. Pál Zachar, Ing., primátor, Šahy
44. Tibor Varga, starosta, Kapušianske Kľačany
45. Ladislav Molnár, doc. MVdr. Phd.,vysokoškolský učiteľ, Perín - Chym
46. Kolos Kiss, podnikateľ, Veľké Kapušany
47. Marián Paulisz, Ing. starosta, Dolné Obdokovce
48. Ján Juhász, MBA, poslanec samosprávneho kraja, Somotor
49. János Bób, Ing., starosta, Zemné
50. Tibor Farkas, Ing., podnikateľ, Dvory nad Žitavou
51. Valéria Geri, Mgr., starostka, Nová Vieska
52. Teo Nagy, Bc., historik, Dunajská Streda
53. János Deák, Ing., poľnohospodár, Tornaľa
54. Gabriel Dobos, PaedDr., pedagóg, Kráľovský Chlmec
55. Pavol Pék, Bc., analytik pre životné prostredie, Gbelce
56. Michal Brogyányi, živnostník, sprievodca cestovného ruchu, Bratislava
57. Uršula Ambrušová, PhDr. PaedDr. Phd., MBA, historička, Košice
58. Gábor Krommer, Ing., primátor, Sládkovičovo
59. Éva Kacz, Mgr., starostka, Trstice
60. Jozef Kovács, vedúci logistiky, Veľké Úľany
61. Viktor Palko, Ing. MBA, primátor, Čierna nad Tisou
62. Nándor Pulen, logistický manažér, Horné Saliby
63. Peter Múdry, Mgr., manažér sociálnych služieb, Košice
64. Arnold Atlas, vedúci smeny, Šíd
65. Adrián Marcinkó, Bc., podnikateľ, Komárno
66. Ladislav Kocsis, riaditeľ školy, Tornaľa
67. Mária Ivanecká, Mgr., učiteľka primárneho vzdelávania, Košice
68. Péter Köpöncei, Ing., starosta, Plášťovce
69. Melinda Bögi Pathó, PhDr., starostka, Zalaba
70. Attila Farkas, Mgr., starosta, Keť
71. Lenka Kluchová, PaedDr., pedagogička, Levice
72. István Nagy, Mgr., riaditeľ školy, Moldava nad Bodvou
73. Tünde Neszméri, Mgr., kultúrna manažérka, Nová Dedinka
74. Peter Rico, Ing., podnikateľ, Biel
75. Viliam Görföl, súkromný podnikateľ, Veľký Meder
76. Beáta Beke, samostatná odborná referentka, Bohúňovo
77. Ladislav Pásztor, súkromný podnikateľ, Bátka
78. Attila Halász, zástupca primátora, Rimavská Sobota
79. Peter Juhász, MUDr., chirurg, Rimavská Sobota
80. Dénes Pósa, Ing., bezpečnostný technik, Radnovce
81. Tomáš Novotný, PhD., DBA, MBA, generálny sekretár, Košice
82. Ján Csala, Ing., ekonomicko-prevádzkový námestník, Moldava nad Bodvou
83. Robert Kondáš, M.A., pedagóg, ekonóm, Veľké Kapušany
84. Zoltán Illés, Ing., podnikateľ, Kráľovský Chlmec
85. Gergely Bartos, Ing., podnikateľ, Svodín
86. Dávid Szvorák, Med., pedagóg, Fiľakovo
87. Zsolt Takáč, konateľ, Galanta
88. Peter Furik, Ing., strojný inžinier, Kráľovský Chlmec
89. Ladislav Kocsis, riaditeľ spoločnosti, Veľký Kamenec
90. Bartolomej Némethi, Mgr., riaditeľ spoločnosti, Strážne
91. Peter Hencz, starosta, Bátka
92. Norbert Pecze, Mgr., učiteľ, tréner, Moldava nad Bodvou
93. Lóránt Gömöry, Ing., inžinier záhradníctva, Vinica
94. František Palágyi, podnikateľ, Veľké Kapušany
95. József Kovács, podnikateľ, Strekov
96. Alexander Képes, JUDr., právnik, Buzica
97. Attila Tuloki, Mgr., vedúci odboru, Štúrovo
98. László Bacsó, Bc., starosta, Topoľníky
99. Ladislav Polák, Ing., starosta, Okoč
100. Attila Karaffa, zástupca primátora, Dunajská Streda
101. Alžbeta Seresová, Mgr., štátna zamestnankyňa, Vlčany
102. Andrea Jókai, administratívna pracovníčka, Moča
103. János Méry, novinár, Šamorín
104. Tomáš Andaházy, Mgr., starosta, Bačka
105. Zoltán Molnár, primátor, Nesvady
106. Viktor Brunczlík, učiteľ, Šamorín
107. Jozef Lukács, starosta, Ňárad
108. Norbert Becse, PaedDr., pedagóg, Nesvady
109. Ladislav Ágh, Mgr., oblastný riaditeľ poisťovne, Hurbanovo
110. Róbert Králik, novinár, tlačový tajomník strany, Komárno
111. Jozef Ravasz, doc. PhDr. PhD., docent sociálnej práce, romológ, Dunajská Streda
112. Tomáš Maczala, Ing., lesný inžinier, Vlčany
113. Márton Kiss, Mgr., organizátor podujatí, Komárno
114. Gergely Török, Ing., starosta, Trhová Hradská
115. Alžbeta Mátyásová, starostka Svätá Mária
116. Gabriel Nyul, podnikateľ, Svätý Peter
117. Peter Šanta, prevádzkový manažér, Dunajská Streda
118. István Takács, Mgr., špeciálny pedagóg, Kráľovský Chlmec
119. Tomáš Várady, Ing. PhF., starosta, Silica
120. Tamás Elek, projektový manažér, Moldava nad Bodvou
121. László Jámbor, poslanec samosprávneho kraja, Opatovská Nová Ves
122. Tomáš Tankó, Ing., poľnohospodársky inžinier, Rimavská Sobota
123. Gábor Klenovics, Ing., ekonóm, Senec
124. Tibor Bráz, Ing., manažér, Moldava nad Bodvou
125. Attila Stubendek, PhD., softvérový inžinier, Komárno
126. Róbert Baros, Ing., riaditeľ polikliniky, Diakovce
127. Miroslav Kršňák, Bc., pedagóg, Štúrovo
128. Gábor Radosicky, Ing., projektový manažér, Mužla
129. Eva Mocskos, účtovníčka, Gbelce
130. Béla Hajtman, PhDr., pedagóg, Bardoňovo
131. Gábor Nagy, majster prevádzky vodovodov, Veľké Trakany
132. Laura Prešinská, Bc. LL.M., ekonomická a právna poradkyňa, Pohranice
133. Attila Edmár, organizátor,  Dunajská Streda
134. Eugen Radič, starosta, Martinová
135. Róbert Šingliar, Ing., projektový manažér, Bratislava
136. Vojtech Mikóczi, Ing., technológ, podnikateľ, Čenkovce
137. Tomáš Óváry, poľnohospodársky manažér, Veľké Kapušany
138. Pavel Élesztős, Ing. PhD., vývojový inžinier, Šamorín
139. László Szabó, pedagóg, zriaďovateľ súkromného gymnázia, Dunajská Streda
140. Ákos Horony, Mgr.art., dr. jur., právnik, Dunajská Streda
141. Nóra Zink Vass, inžinierka ekonómie, Čalovec
142. Tomáš Horváth, starosta, Dolný Štál
143. Krisztián Nagy, Mgr., PR manažér, Dunajská Streda
144. Ján Ivanecký, manažér, Košice
145. Béla Hrubík, elektromechanik, Vinica
146. István Mácsadi, Bc., publicista, Farná
147. György Nagy, kultúrny referent, Krásnohorská Dlhá Lúka
148. Béla Halász, Ing., primátor, Kolárovo
149. György Gyimesi, PhDr. PhD., politik, Čičarovce