Krisztián Forró – petičný hárok za kandidáta na prezidenta SR

 

 

Forró Krisztián

Občania Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky navrhujú: 

Krisztián Forró, nar.:  31.01.1976
Predseda politickej strany
adresa: 925 32 Veľká Mača 200

Vyhlásenie kandidáta: Krisztián Forró týmto vyhlasuje, že súhlasí so svojou kandidatúrou na prezidenta Slovenskej
republiky a spĺňa všetky podmienky na zvolenie za prezidenta Slovenskej republiky.

Stiahnutie petiičného hárku:

Petíciós ív_Krisztián _ Sk_hu.pdf