Politické vyhlásenie – Kongres Maďarskej aliancie

Pat

Výsledky volieb  

Strana Szövetség - Aliancia získala vo svojom prvom celoštátnom volebnom súboji 130 183 hlasov, čo žiaľ nestačilo na prekročenie 5 % hranice. Tento výsledok, 4,38 % však dokazuje, že existuje dopyt po politike založenej na národnostnom princípe a my v nej budeme pokračovať ako jediné maďarské politické zoskupenie. 
Na kongrese sme zrušili platformy a strana prijala nové stanovy, čím sa Maďarská aliancia štrukturálne zjednotila.

Na jeseň 2022 sme dokázali byť úspešní na regionálnej úrovni, ale my, maďarská komunita žijúca na Slovensku, potrebujeme okrem našich regionálnych zástupcov aj zastúpenie na celoštátnej a európskej úrovni, aby sme sa mohli podieľať na tvorbe zákonov a správe krajiny. 

Budúci rok čakajú Maďarskú Alianciu dvoje veľmi dôležité celoštátne voľby, voľba prezidenta republiky a voľby do Európskeho parlamentu - naša strana postaví v oboch voľbách vlastných kandidátov. 

Vláda a vládny program

Sme sklamaní, čo sa týka programu novej vlády. Kabinet neprijal žiadne záväzky v oblasti práv menšín vrátane vytvorenia zákona o právach menšín a zriadenia úradu pre menšiny, ako to predpokladali programy predchádzajúcich vlád. Rozvoj vzdelávania a kultúry v materinskom jazyku je mimoriadne dôležitý pre prežitie a rozvoj maďarskej komunity a vládny program neobsahuje žiadne záväzky ani v týchto oblastiach. V súvislosti s Kultúrnym fondom pre menšiny očakávame, že vláda posilní váhu volených zástupcov menšinových spoločenstiev namiesto predpokladaných ministersko-politických zásahov. Neustály pokles počtu a podielu Maďarov ukazuje, že súčasný stav pre našu komunitu nestačí, potrebujeme aktívne rozšírenie zákonných práv.
Vláda naďalej ignoruje rozvoj infraštruktúry na maďarskom vidieku. Pokračuje výstavba drahých severných diaľnic, avšak rýchlostné cesty R2 a R7 zostávajú na slepej koľaji, rovnako ako rozvoj južných železníc. Maďarská komunita a južné Slovensko sú opäť bez parlamentného zastúpenia. Budeme naďalej zastupovať Maďarov na žijúcich na Slovensku a každého v južných a východných regiónoch Slovenska. 

Od novej vlády očakávame, že zabezpečí, aby polícia a súdnictvo mohli fungovať bez politických zásahov! 

Samosprávy, obyvatelia a podnikatelia

Naša strana má najväčší počet starostov a primátorov na južnom Slovensku, preto prikladáme veľký význam aj ochrane samospráv, ktoré v posledných rokoch nemali dostatočnú podporu vlády a čelili vždy novým výzvam. 
-    Očakávame, že vláda čo najskôr vyplatí mestám a obciam požadovaných 500 miliónov eur, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohli naďalej poskytovať služby obyvateľom na obvyklej kvalitatívnej úrovni. 
-    Očakávame, že vláda čo najskôr vyplatí občanom, podnikom, mestám a obciam kompenzáciu za zvýšenie cien energií v roku 2023.
-    Očakávame tiež, že vláda poskytne dotknutým mestám a obciam finančné prostriedky na splnenie povinností, ktoré im ukladá zákon o používaní menšinových jazykov. 

V tieni medzinárodných konfliktov 

Izrael vedie krvavú vojnu v oblastiach obývaných Palestínčanmi. Je neprijateľné, aby sa na demonštráciách v západnej Európe organizovaných na podporu Hamasu a Palestínčanov používali antisemitské a protižidovské heslá. Odmietame tieto nebezpečné precedensy. 

Rusko-ukrajinská vojna vstúpila do novej fázy. Otázkou teraz je, či euroatlantický svet dokáže naďalej financovať Ukrajinu a samotnú ukrajinskú armádu. Predĺženie konfliktu nie je v prospech Ukrajiny. Je potrebné čo najskôr začať mierové rokovania s medzinárodnou účasťou, aby sa zabránilo úplnému kolapsu Ukrajiny.

09.12.2023