Spomienka v Komárne

Duray Miklósra emlékeztünk

Miklós Duray cítil národne a konal v prospech národa. Mnohí  ho porovnávajú s Jánosom Eszterházym a jeho dielom. Nie náhodou.

Nikdy nekládol na prvé miesto seba, ale vždy záujmy maďarskej komunity. Bol bez rozmýšľania, kedykoľvek, ochotný obetovať sa preň. Nechcel byť hrdinom. Robil len to, čo si vyžadovalo jeho neochvejné morálne cítenie.

Česť jeho pamiatke!
-
Vďaka doposiaľ najväčšiemu politickému zhromaždeniu zvolených poslancov, primátorov a starostov maďarskej národnosti v Komárne 8. januára 1994 získala maďarská komunita na Slovensku väčšiu sebadôveru. Účastníci sa vracali domov plní nádeje a optimizmu.

Sila je vždy v jednote, a vo vzájomnej solidarite. Preto tí, ktorí sú proti nám, chcú aj teraz túto jednotu narušiť.

Nedovoľme im to! Len tak budeme mať budúcnosť!

08.01.2023