Stretnutie s Petrom Pellegrinim

Pellegrini

Krisztián Forró:

Stretol som sa s pánom Petrom Pellegrinim, s novozvoleným prezidentom Slovenskej republiky.

Na našom stretnutí sme sa venovali okrem iného otázke novej nemocnice v Rimavskej Sobote, ako aj dôležitosti možnosti učenia sa v materinskom jazyku, v slovenskom a maďarskom, žiakov v okolí Šamorína.

Dohodli sme sa aj na vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude hľadanie právneho a legislatívneho riešenia, ktoré by malo do budúcna garantovať právnu istotu vo vzťahu k pretrvávajúcim prípadom uplatňovania princípu kolektívnej viny.

Cieľom je naďalej zlepšovanie situácie Maďarov a ostatných spoluobčanov žijúcich na Slovensku, ako aj rozvoj nami obývaných regiónov! K tomu hľadám partnerov.