Zasadala republiková rada Aliancie

Hoci vítame skutočnosť, že Slovensko má v osobe Ľudovíta Ódora predsedu vlády maďarskej národnosti, sme sklamaní z vládneho programu, ktorý úplne zabúda na maďarskú komunitu a národnostné komunity všeobecne, nakoľko neobsahuje žiadny takýto záväzok alebo cieľ.

OT-ülés

Aj tento fakt dokazuje, že maďarská komunita na Slovensku rozhodne potrebuje vlastné inštitucionálne zastúpenie v parlamente a aj v budúcej vláde. Aby mohla naša komunita a regióny južného Slovenska prosperovať.

Vyzývame vládu a ministra zdravotníctva, aby sa počas svojho dočasného mandátu bez volebného a parlamentného splnomocnenia zdržali krokov, ktoré by viedli k akýmkoľvek zásahom do systému zdravotnej starostlivosti. Aby nezatvorili ani jednu pohotovosť či pôrodné oddelenie a neznížili kategorizačné zaradenie žiadnej nemocnice.

Očakávame, že vláda a ministerstvo vnútra prijmú rozhodné opatrenia na zastavenie enormného nárastu prílevu migrantov cez maďarsko-slovenské hranice!
Zároveň odmietame spoločné kvóty EÚ na migrantov a zasadzujeme sa za právo členských štátov rozhodovať o tejto kľúčovej otázke samostatne.

Rozpočty miestnych a regionálnych samospráv sa výrazne znížili v dôsledku zlých rozhodnutí predchádzajúcich vlád. To jednoznačne vedie k zníženiu kvality verejných služieb poskytovaných obyvateľom.
Vyzývame vládu, aby kompenzovala zdroje odobraté miestnym orgánom, aby mohli fungovať s plnou efektívnosťou a pomáhať občanom. Nakoľko nárast cien v dôsledku energetickej krízy ľudí čoraz viac zaťažuje.

Berieme na vedomie rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej nekandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Nezávisle od toho potvrdzujeme, že do volieb o post hlavy štátu strana Szövetség - Aliancia postaví vlastného, maďarského kandidáta.

Jasným dôkazom sily strany Szövetség - Aliancia je konštruktívna atmosféra dnešného zasadnutia Republikovej rady, ako aj úspešné zostavenie kandidátnej listiny a sformulovanie volebného programu strany.

V predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 30. septembra, bude Aliancia kandidovať s úplným zoznamom 150 kandidátov. Na Republikovej rade strany nehlasoval nikto proti prijatiu kandidátky.

Naši kandidáti sa už osvedčili v župných a miestnych samosprávach, ako aj v iných oblastiach života a sú známymi osobnosťami verejného života na regionálnej alebo miestnej úrovni.
Naším cieľom je zastupovať v slovenskom parlamente Maďarov, ostatné národnosti, všetkých občanov dobrej vôle a regióny južného a východného Slovenska.

Chceme aktívne prispievať k tomu, aby Slovensko bolo modernou krajinou, príťažlivou pre mladých ľudí, úctivou k starším, starajúcou sa o pracujúcich, podporujúcou podnikateľov, rešpektujúcou kresťanské tradície, tolerantnou, bez prejavov nenávisti a vhodnou na plnohodnotný život jej občanov.

Preto Vás žiadame o Vašu podporu! Spolu sme silní!